Panel de Búsqueda:

Ver Detalle de Pagoo
Nro. Factura Otros Datos Nro. Doc. Interno Tipo Doc. Fecha Factura Fecha Recepción Cond. Pago Fecha Estimada Pago Moneda Importe Detalle del Pago Doc. Compras Descripción
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb
ccccc ccccc ccccc ccccc ccccc ccccc ccccc ccccc ccccc ccccc ccccc ccccc ccccc
Estado Nro. Factura Otros Datos Nro. Doc. Interno Tipo Doc. Fecha Factura Moneda Importe Detalle del Pago Descripción
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx PEN 200 1200050513 aaaa aa cc ddda ggggggg
TOTAL: 200
bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb PEN 300 1200050513 aaaa aa cc ddda ggggggg
TOTAL: 300
ccccc ccccc ccccc ccccc ccccc ccccc PEN 400 1200050513 aaaa aa cc ddda ggggggg
TOTAL: 400