Panel de Búsqueda:

Ver Detalle
Estado Nro. Factura Otros Datos Nro. Doc. Interno Tipo Doc. Fecha Factura Fecha Recepción Cond. Pago Fecha Estimada Pago Moneda Importe Detalle del Pago Doc. Compras Descripción
xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx PEN 200 1200050513 sdadsad aaaa aa cc ddda ggggggg
bbbb a bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb PEN 300 1200050513 sdadsad aaaa aa cc ddda ggggggg
ccccc c ccccc ccccc ccccc ccccc ccccc ccccc ccccc PEN 400 1200050513 sdadsad aaaa aa cc ddda ggggggg
ewwerwer c cccrewwercc cccrwerwecc cccrwerewcc rew ccrewewrccc rew rwerew PEN 400 1200050513 sdadsad aaaa aa cc ddda ggggggg
ccccc c ccccc rwe ccccc ccrewrccc ccewrewccc ccccc cccwerrewcc PEN 400 1200050513 sdadsad aaaa aa cc ddda ggggggg
555 d 565656 678 ccc876cc ccc876cc 6878 cc88ccc 6456 PEN 400 1200050513 sdadsad aaaa aa cc ddda ggggggg
555 e 565656 678 ccc876cc ccc876cc 6878 cc88ccc 6456 PEN 400 1200050513 sdadsad aaaa aa cc ddda ggggggg
555 f 565656 678 ccc876cc ccc876cc 6878 cc88ccc 6456 PEN 400 1200050513 sdadsad aaaa aa cc ddda ggggggg
555 g 565656 678 ccc876cc ccc876cc 6878 cc88ccc 6456 PEN 400 1200050513 sdadsad aaaa aa cc ddda ggggggg
555 h 565656 678 ccc876cc ccc876cc 6878 cc88ccc 6456 PEN 400 1200050513 sdadsad aaaa aa cc ddda ggggggg
555 i 565656 678 ccc876cc ccc876cc 6878 cc88ccc 6456 PEN 400 1200050513 sdadsad aaaa aa cc ddda ggggggg
555 j 565656 678 ccc876cc ccc876cc 6878 cc88ccc 6456 PEN 400 1200050513 sdadsad aaaa aa cc ddda ggggggg
555 k 565656 678 ccc876cc ccc876cc 6878 cc88ccc 6456 PEN 400 1200050513 sdadsad aaaa aa cc ddda ggggggg