Detalle de registro seleccionado

Documento de Pago: 13003015

Estado Nro. Factura Otros Datos Nro. Doc. Interno Tipo Doc. Fecha Factura Moneda Importe Detalle del Pago DescripciĆ³n
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx PEN 200 1200050513 aaaa aa cc ddda ggggggg
bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb PEN 300 1200050513 aaaa aa cc ddda ggggggg
ccccc ccccc ccccc ccccc ccccc ccccc PEN 400 1200050513 aaaa aa cc ddda ggggggg